šo body/footerī
×

Kvalitets och miljö policy

Vårt företag är certifierade för ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015. Det innebär att vi har implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem där alla processer och procedurer är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt gällande internationella standarder.

Kvalitetspolicy

Vi på Skandlink väljer alltid säkra och beprövade byggmetoder före utmanande och riskfyllda sådana. Vi utgår ifrån välplanerade, stabila, trygga och välkända processer och lösningar. Tack vare vårt uppföljningsarbete har vi på vårt företag skapat en upparbetad rutin som bygger på kunskap. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015

Miljöpolicy

Skandlink är ett företag som sedan dag ett fokuserat på vårt miljöarbete. Vi arbetar dagligen med processer som gör vårt miljöarbete till en integrerad och utveckladen del av vardagen. Vi ställer alltid samma höga krav på oss själva som vi gör på våra samarbetspartners. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.