šo body/footerī
×

Produktion & Fabrik

När du beställer ett hus från Skandlink är du i trygga händer. Vi har lång erfarenhet av att tillverka hus och kan anpassa och bygga dessa helt enligt dina önskemål. Har du frågor om byggregler eller tekniska ritningar innan vi påbörjar produktionen är du alltid välkommen att höra av dig. Vi kan marknaden och gör alltid vårt bästa för att slutresultet - ditt nya hus - ska bli precis som du vill.

Våra hus byggs vanligtvis enligt något av följande två system:

Prefabricerade element i trä
Med vårt effektiva byggsatssystem produceras alla huselement såsom väggar, bjälklag och takpaneler på fabriken och transporteras sedan till din byggplats för montering. På så sätt kan hela huset uppföras på bara några dagar. Det avslutande arbetet med interiören sker på plats och omfattar bland annat målning och tapetsering, golvläggning, kakling av badrum samt montering av köksdelar.

Detta system lämpar sig väl för inte minst enfamiljshus, radhus och villor. Det kan kan även vara en lösning om det skulle vara begränsad framkomlighet till hustomten.

En leverans av våra prefabricerade element görs i fyra steg:

  • De prefabricerade elementen tillverkas i vår fabrik
  • Dessa skickas därefter från vår fabrik till byggplatsen
  • Väl på plats monteras väggar, golv och tak ihop
  • Slutligen färdigställs det sista invändigt såsom el, värme, badrum, och invändig målningskandlink-panel-scheme-final.jpg

Modulbyggnader / volymer

Precis som våra byggsatser produceras även våra moduler inomhus på fabrik. Skillnaden här är att väggar, bjälklag och takpaneler byggs ihop till färdiga moduler redan på fabriken. Modulerna transporteras sedan till byggplatsen där de sätts samman till den slutliga konstruktionen.

Modulbyggnader kallas även för prefabricerade volymer är snarare ett enkelt hus än en byggbarack. Byggt på fabrik och därefter levererad och ihopmonterad på en byggplats. Vanligtvis byggs ca 95 procent av huset på fabriken och det återstående arbetet utförs på plats, då främst montering av modulerna.

Att bygga ett standardhus på fabrik är tämligen okomplicerat. Att skräddarsy ett hus efter kundens önskemål är desto svårare. Icke desto mindre är det just det som är vår specialitet.

En leverans av nyckelfärdiga modulhus görs i tre steg:

  • Elementen tillverkas i vår fabrik och monteras därefter ihop. All inredning i huset likt dragning av el och färdigställande av badrum görs klart innan leverans
  • Modulerna transporteras från fabriken till byggplatsen där de ska stå
  • Modulerna monteras ihop på plats

skandlink-modular-scheme-final.jpg

Gallery