šo body/footerī
×

SMÅHUS

ANPASSADE PREFABRICERADE HUS FÖR OLIKA BEHOV

För oss är det viktigt att kunna leverera produkter som är anpassade efter våra kunders önskemål - oaktat om det rör sig om privatpersoner eller företag. Våra prefabricerade trähus finns som villor, radhus och kedjehus och kommer i alla tänkbara storlekar.

Tack vare vår erfarenhet och vår kunskap kan vi fungera som ett tryggt stöd för dig som kund genom hela projektets gång. Genom att leverera nästan färdiga bostäder förkortar vi arbetet på byggarbetsplatsen och du sparar pengar. I vår fabrik färdigställer våra kunniga hantverkare det som behövs i ett modernt bostadshus. Allt från golv och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum sätts på plats snabbt och effektivt.

Fördelarna med prefabricerade hus från Skandlink är många:

Flexibla huslösningar

Det är du som kund som bestämmer hur den slutgiltiga utformningen av huset ska se ut. Vi är flexibla och kan anpassa våra produkter när det kommer till mått, planritningar, var av material med mera 

Prefabricerad i fabrik

 Vår produktion sker inomhus under kontrollerade former med effektiva maskiner till vår hjälp. Detta bäddar för hus av hög kvalitet, en god arbetsmiljö och att problem som kan orsakas av väder likt fuktskador inte uppstår 

Högsta kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystemet är en garanti för att ditt hus uppfyller gällande byggregler och standarder. Varje steg i tillverkningsprocessen kontrolleras fram till dess att huset är färdigt 

Reference pictures